Esit

Disseny de la identitat visual d’Esit: logotip i guia d’estil, aplicaicons en carpetes, targetes, cartes, sobres, blocs, llibretes, bolígrafs, presentacions, etc.

Any:  2016