Tilmar

Disseny de la Identitat Visual del centre d’Educació Especial Tilmar de Montblanc (Catalunya): logotip i guia d’estil, aplicacions en carpetes, targetes, cartes, sobres, presentacions, etc.

Any:  2018