Teatres de Tarragona

Disseny gràfic i maquetació de diferents temporades (2014-2017): imatge de la temporada, programa, programes de mà, desplegable, díptics, cartelleria, rollup, banderoles, publicitat premsa, banners, newsletters, merchandising, etc.

Any: 2014 a 2017

Teatros de Tarragona

Diseño gráfico y maquetación de diferentes temporadas (2014-2017): imagen de la temporada, programa, programas de mano, desplegable, dípticos, cartelería, rollup, banderolas, publicidad prensa, banners, newsletters, merchandising, etc

Año: 2014 a 2017

Theaters of Tarragona

Graphic design and layout of different seasons (2014-2017): image of the season, program, hand programs, brochures, poster, rollup, flagbanners, advertising press, banners, newsletters, merchandising, etc.

Year: 2014 to 2017

Desenvolupat a l’agència i fotos / Desarrollado en la agencia y fotos / Developed at the agency and photos: www.marketingland.es