Teatres de Tarragona: Temporada Primavera 2018

Disseny gràfic i maquetació de la temporada Primavera 2018 dels Teatres de Tarragona: Imatge de la temporada, programa, programes de mà, desplegable, díptics, cartelleria, rollup, banderoles, publicitat premsa, banners, newsletters, merchandising, etc.

Any: 2018

Teatros de Tarragona: Temporada Primavera 2018

Diseño gráfico y maquetación de la  temporada Primavera 2018 de los Teatros de Tarragona: Imagen de la temporada, programa, programas de mano, desplegable, dípticos, cartelería, rollup, banderolas, publicidad prensa, banners, newsletters, merchandising, etc

Año: 2018

Theaters of Tarragona: Spring Season 2018

Graphic design and layout of the Spring Season 2018 of the Theaters of Tarragona : image of the season, program, hand programs, brochures, poster, rollup, flagbanners, advertising press, banners, newsletters, merchandising, etc.

Year: 2018

Desenvolupat a l’agència / Desarrollado en la agencia/ Developed at the agency: www.marketingland.es