Residència Santa Teresa

Disseny gràfic de la imatge corporativa de la Residència Santa Teresa de Valls (Catalunya): logotip, targetes, carpetes, cartes, sobres, segell, bolígraf, retolació d’espais, rollup, tríptics, etc.

Residencia Santa Teresa

Diseño gráfico de la imagen corporativa de la residencia Santa Teresa de Valls (Catalunya): logotipo, tarjetas, carpetas, cartas, sobres, sello, bolígrafo, rotulación de espacios, rollup, trípticos, etc.

Residence Santa Teresa

Graphic design of the Residencia Santa Teresa from Valls (Catalonia) image corporative: logo, cards, folder, envelopes, letters, pen, seal, sign, rollup, brochures, etc.

ANY / AÑO / YEAR
2016

Desenvolupat a l’agència / Desarrollado en la agencia / Developed at the agency: www.marketingland.es