Calendari 2019 Ramon Cusiné Hill

Disseny gràfic i maquetació del calendari de paret per a Ramon Cusiné Hill.

 

Calendario 2019 Ramon Cusiné Hill

Diseño gráfico y maquetación del calendario de pared para Ramon Cusiné Hill.

 

Calendar 2019 Ramon Cusiné Hill

Graphic design and layout of  Ramon Cusiné Hill wall calendar.

Any / Año / Year
2018