Festival d’Estiu

Disseny gràfic i maquetació del Festival d’Estiu de Tarragona 2016: imatge de la temporada, programa, programes de mà, desplegable, díptics, cartelleria, rollup, banderoles, publicitat premsa, banners, newsletters, merchandising, etc.

Festival de verano

Diseño gráfico y maquetación del Festival de Verano de Tarragona 2016: imagen de la temporada, programa, programas de mano, desplegable, dípticos, cartelería, rollup, banderolas, publicidad prensa, banners, newsletters, merchandising, etc.

Summer Festival

Graphic design and layout of Tarragona Summer Festival 2016: image of the season, program, hand programs, brochures, poster, rollup, flagbanners, advertising press, banners, newsletters, merchandising, etc.

ANY / AÑO / YEAR
2016

Desenvolupat a l’agència / Desarrollado en la agencia / Developed at the agency: www.marketingland.es