Entre Cavalls Equinoteràpia

Disseny gràfic de la imatge corporativa d’Entre Cavalls Equinoteràpia: logotip, targetes, cartelleria, tríptics, etc.

Entre Cavalls Equinoteràpia

Diseño gráfico de la imagen corporativa de Entre Cavalls Equinoterapia: logotipo, tarjetas, cartelería, trípticos, etc.

Entre Cavalls Equine Therapy

Graphic design of the Entre Cavalls Equine Theraphy image corporative: logo, cards, posters, brochures, etc.

Any / Año / Year
2016

Desenvolupat a l’agència / Desarrollado en la agencia / Developed at the agency: www.marketingland.es