Endantza

Disseny gràfic de la imatge corporativa d’Endantza: logotip, targetes, retolació d’espais, rollup, quadríptics, etc

Any: 2015

Endantza

Diseño gráfico de la imagen corporativa de Endantza: logotipo, tarjetas, rotulación de espacios, rollup, cuadrípticos, etc.

Año: 2015

Endantza

Graphic design of the Endantza image corporative: logo, cards, sign, rollup, brochures, etc.

Year: 2015

Desenvolupat a l’agència / Desarrollado en la agencia / Developed at the agency: www.marketingland.es