Catàlegs d’art

Disseny, Maquetació y retoc fotogràfic de catàlegs per a exposicions d’obres d’art de diferents artistes.

Catálogos de arte

Diseño, maquetación y retoque fotográfico de catálogos para las exposiciones de obras de arte de diferentes artistas.

Art catalogs

Design, layout and photo reotouching of catalogs for a exposicitions of art of different artists.

ANY / AÑO / YEAR
2009 - 2014

Desenvolupat a / Desarrollado en / Developed in: Kerpe