Catàleg 2018 OTC

Concepte creatiu, disseny gràfic, maquetació i il·lustració del catàleg de les marques de joquines que Old Teddy’s Company representa, com Haba, Sylvanian Families, Korbo, Egmont o Milla Minis entre d’altres.

Catálogo 2018 OTC

Concepto creativo, diseño gráfico, maquetación e ilustración del catálogo de las marcas de juguetes que Old Teddy’s Company representa, como Haba, Sylvanian Families, Korbo, Egmont o Milla Minis entre otras.

Catalog 2018 OTC

Creative concept, graphic design, layout and illustration of the catalog of toy brands that Old Teddy’s Company represents, like Haba, Sylvanian Families, Korbo, Egmont or Milla Minis, among others.

ANY / AÑO / YEAR
2018