Castell dels Frares

Il·lustració de la nova etiqueta del vi negre DP tearra Alta, Castell dels Frares.

Any:  2018