Camins d’Olivella

Disseny i maquetació dels fulletons de la xarxa de rutes turístiques d’Olivella (Catalunya).

Any:  2014