Cal Ton Cruset

Disseny del logotip de Cal Ton Cruset, habitatge de turisme rural, i aplicació en targetes, quadríptics, retolació, etc

Any: 2013

Cal Ton Cruset

Diseño del logotipo de Cal Ton Cruset, casa de turismo rural, y aplicación en tarjetas, cuadrípticos, rotulación, etc.

Año: 2013

Cal Ton Cruset

Design of the Cal Ton Cruset logo, house for rural tourism, and application in cards brochures, sign, etc.

Year: 2013

Desenvolupat a / Desarrollado en / Developed in: Kerpe