ABOUT

Darrere de MIANK DESIGN hi ha el Miquel Àngel Cuesta, Director d’Art i Dissenyador Gràfic de Vilafranca del Penedès (Barcelona), expert en disseny corporatiu i editorial des de l’any 2004 de forma professional. Es dedica especialment al treball gràfic creatiu, útil i pràctic, i l’apassiona el color, les tipografies i les composicions.

Desenvolupa i dissenya identitats visuals corporatives: manuals d’estil, papereria corporativa (targetes, sobres, cartes, paper de pressupost i factura, carpetes, tríptics, díptics, firmes electròniques, etc.). Maqueta revistes, catàlegs, llibres, il·lustra portades i interiors, dissenya landings, banners i mailings. També està especialitzat en retolació i senyalètica en gran format, gràfiques per a stands ferials, rollups, totems, etc.

Compta amb un grup de col·laboradors per portar a terme projectes complexos, per donar el màxim servei professional: programadors, fotògrafs, impressors, etc.

Contact

Detrás de MIANK DESIGN está Miguel Ángel Cuesta, Director de Arte y Diseñador Gráfico de Vilafranca del Penedès (Barcelona), experto en diseño corporativo y editorial desde el año 2004 de forma profesional. Se dedica especialmente al trabajo gráfico creativo, útil y práctico, y le apasiona el color, las tipografías y las composiciones.

Desarrolla y diseña identidades visuales corporativas: manuales de estilo, papelería corporativa (tarjetas, cartas, papel de presupuesto y factura, carpetas, trípticos, firmas electrónicas, etc.). Maqueta revistas, catálogos, libros, ilustra portadas e interiores, diseña landings, banners y mailings. También está especializado en rotulación y señalética de gran formato, gráficas para estands feriales, rollups, totems, etc. Cuenta con un grupo de colaboradores para llevar a cabo proyectos complejos, para dar el máximo servicio profesional: programadores, fotógrafos, impresores, etc.

Behind MIANK DESIGN is Miguel Ángel Cuesta, Art Director and Graphic Designer. Miguel has worked professionally in corporate and editorial design since 2004. He is from Vilafranca del Penedès, a town near Barcelona (Catalonia) and he is especially dedicated to creative, useful and practical graphic work, and he is passionate about color, fonts and compositions.

He develops and designs corporate visual identities: style manuals, corporate stationery (cards, letters, budget paper and invoice, folders, triptychs, electronic signatures, etc.). Model magazines, catalogs, books, illustrates covers and interiors, designs landings, banners and mailings. He also specialises in large format and signage, graphics for exhibition stands, rollups, totems, etc. He has a group of collaborators to carry out complex projects, to give the maximum professional service: programmers, photographers, printers, etc.